Quyết định công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH biên soạn

Ngày 16/6/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống chữa cháy bằng khí.

heo Công văn số 1577/QĐ-BKHCN ngày 16/6/2021 của Bộ Khoa học Công nghệ, 02 Tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống chữa cháy bằng khí được công bố bao gồm: TCVN 7161-5:2021 (ISO 14520-5:2019) “Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12” và TCVN 13333:2021 “Hệ thống chữa cháy bằng Sol-khí – Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng”.

Hiện nay, hệ thống chữa cháy tự động bằng Sol-khí và khí FK-5-1-12 (Novec 1230) được nhiều nước trên thế giới sử dụng rất phổ biến với nhiều ưu điểm về hiệu quả, an toàn và thân thiện với môi trường. Hai tiêu chuẩn quốc gia nêu trên được ban hành sẽ giúp cho các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế có cơ sở pháp lý để thực hiện khi thiết kế, sử dụng các loại khí này tại Việt Nam.

TCVN 7161-5:2021 (ISO 14520-5:2019) và TCVN 13333:2021 do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, trong đó:

- TCVN 7161-5:2021 (ISO 14520-5:2019) quy định các yêu cầu riêng biệt đối với hệ thống chữa cháy bằng khí FK-5-1-12 bao gồm các thông tin chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, cách sử dụng, phương pháp thiết kế và điều kiện an toàn áp dụng cho hệ thống chữa cháy tự động bằng khí FK-5-1-12 tại các áp suất danh nghĩa 25 bar, 34,5 bar, 42 bar và 50 bar được nén bằng khí nitơ.

- TCVN 13333:2021 quy định về yêu cầu thiết kế, lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy bằng Sol-khí theo thể tích, ứng dụng trong các nhà, công trình và một số ứng dụng đặc biệt khác (như tủ điện, tuabin điện...).

Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn để bảo đảm áp dụng thống nhất, hiệu quả, an toàn trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với hệ thống chữa cháy tự động bằng Sol-khí và khí FK-5-1-12.

Hình 1: Ảnh minh họa hệ thống chữa cháy tự động bằng Sol-khí

Hình 2: Ảnh minh họa sơ đồ không gian hệ thống chữa cháy tự động bằng khí FK-5-1-12

Nguồn: Cục C07
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu