Huyện Nga Sơn: tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH

Ngày 03/7/2021, UBND huyện Nga Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH cho 96 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã và đội ngũ cán bộ Công an xấp xã được giao trực tiếp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về PCCC. Đây một trong những nội dung trọng tâm trong kế hoạch của Công an tỉnh về thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra liên ngành, an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao; khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp để sản xuất, kinh doanh.

Các đồng chí tham gia tập huấn đã được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức hướng dẫn, phổ biến kiến thức, các quy định của pháp luật về PCC như tổng quan về công tác Phòng cháy chữa cháy; kiến thức cơ bản về cháy, nổ: khái niệm cháy, nổ; những yếu tố và điều kiện cần thiết cho sự cháy; một số nguyên nhân gây ra các đám cháy; phương pháp phòng cháy và chữa cháy cơ bản; phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện; phòng cháy chữa cháy trong bảo quản, kinh doanh, và sử dụng khí đốt hóa lỏng – LPG, xăng dầu; cách sử dụng một số dụng cụ và phương tiện chữa cháy. Kiến thức cơ bản về cứu nạn cứu hộ và chức năng, nhiệm vụ, nội dung quản lý nhà nước về PCCC của UBND cấp xã.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về PCCC và CNCH

 

Sau khi được tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về PCCC, Công an cấp xã sẽ tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện trách nhiệm trong hoạt động PCCC và CNCH theo quy định tại Khoản, Điều 52, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; thường xuyên rà soát, cập nhật và lập hồ sơ quản lý các cơ sở thuộc Phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP trên địa bàn để kịp thời thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC.

Thông qua Hội nghị tập huấn, giúp chính quyền cấp xã trang bị các kiến thức, kỹ năng trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC theo quy định, từ đó góp phần quan trọng trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC ngay từ cấp cơ sở, phát huy được vai trò của lực lượng PCCC tại chỗ trong công tác phòng ngừa cháy, nổ tại địa phương.

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu