Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành thông tư số 40/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 07/2016/TT-BCA. Thông tư 40 gồm 3 điều quy định về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, có hiệu lực từ ngày 18-11-2019.

Ngày ban hành:
01/10/2019
Ngày hiệu lực:
18/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Ngày ban hành:
23/09/2019
Ngày hiệu lực:
23/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư 31/2019/TT-BGTVT của Bộ GTVT sẽ có hiệu lực từ ngày 15/10/2019 tới đây sẽ thay thế Thông tư 91/2015/TT-BGTVT, quy định rõ ràng và chi tiết hơn đối với tốc độ tối đa được phép của từng loại phương tiện.

Ngoài ra, Thông tư 31/2019 còn quy định về khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông ứng với từng tốc độ cụ thể của xe, về trách nhiệm của các cơ quan thẩm quyền quản lí và đặt biển báo tốc độ ở từng loại đường cụ thể.

Ngày ban hành:
18/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 14/6/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020

Ngày ban hành:
14/06/2019
Ngày hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 21/3/2019, Bộ trưởng Bộ Công an ký Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCA, hợp nhất Nghị định quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Ngày ban hành:
07/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân (CAND); Thông tư gồm 6 điều, kèm theo 70 biểu mẫu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 06/5/2019 và thay thế Thông tư số 34/2014/TT-BCA ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND. Công an các đơn vị, địa phương đã in các biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng; chậm nhất từ ngày 01/7/2019 thì phải thực hiện thống nhất theo biểu mẫu quy định tại Thông tư này. 

Ngày ban hành:
20/03/2019
Ngày hiệu lực:
06/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực