Hội nghị chuyên đề về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc

Hội nghị chuyên đề về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc

Sáng 22/11, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị chuyên đề thông tin "Một số kết quả Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX và chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng". Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ ...
Một số giải pháp chống những luận điệu xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng

Một số giải pháp chống những luận điệu xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng

Đã có rất nhiều bài viết, bài nói trên các diễn đàn ở Việt Nam chống những luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở bài viết này, xin nêu lên bốn giải pháp chống những luận điệu xuyên tạc đó.Lợi dụng tình hình dịch ...

NHẬN DIỆN ÂM MƯU,THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG, TÁC HẠI CỦA PHÁP LUÂN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

        Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hoạt động Pháp luân công có nhiều diễn biến phức tạp. Với các thủ đoạn, hoạt động vừa lén lút vừa công khai bằng các hình thức khác nhau, Pháp luân công đã gây nhiều tác động xấu đến an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.        Pháp ...

PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH THANH HÓA TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY.

Mạng xã hội là hệ thống những mối quan hệ giữa con người với nhau trên nền tảng internet với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian. Những người tham gia vào mạng xã hội gọi là cư dân mạng. Ở Việt Nam xuất hiện nhiều mạng xã hội, trong đó có một số mạng xã hội phổ biến, đó ...

Mưu đồ đằng sau “thư ngỏ”, “thư khuyến nghị”!

Chủ trương, quan điểm, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về củng cố quốc phòng, an ninh với mục đích hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngăn ngừa các nguy cơ xung đột, chiến tranh. Thế nhưng các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách xuyên tạc nhằm ...
CẢNH GIÁC TRƯỚC THỦ ĐOẠN NHÂN DANH PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỂ KÍCH ĐỘNG CHỐNG PHÁ

CẢNH GIÁC TRƯỚC THỦ ĐOẠN NHÂN DANH PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỂ KÍCH ĐỘNG CHỐNG PHÁ

Phản biện xã hội là sự tham gia của cá nhân, các tổ chức về một vấn đề, chủ trương, chính sách nào đó của Đảng, Nhà nước nhằm làm cho chủ trương, chính sách đó đầy đủ, đúng đắn, hoàn thiện hơn trong thực tiễn, đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo nên sự đồng thuận, phục vụ tốt hơn những vấn đề quốc kế, dân ...
Vận dụng bài học của Cách mạng Tháng Mười Nga trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay

Vận dụng bài học của Cách mạng Tháng Mười Nga trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay

Bài học từ thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa nói chung và trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng.
Bóc trần luận điệu dối trá 'Đảng càng chống tham nhũng, dân càng mất niềm tin'

Bóc trần luận điệu dối trá 'Đảng càng chống tham nhũng, dân càng mất niềm tin'

Thành công của công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay khiến các thế lực xấu, thù địch càng thêm cay cú, điên cuồng. Chúng kiếm cớ xuyên tạc sự thật, gieo rắc tâm lý hoang mang, nghi ngờ rằng, càng đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì niềm tin của ...
TRÁCH NHIỆM ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

TRÁCH NHIỆM ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội, công nghệ thông tin, internet nói chung và các trang mạng xã hội nói riêng đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống xã hội và sinh hoạt của con người. Những giá trị tích cực mà mạng xã hội mang lại là không phải bàn cãi; sử dụng mạng xã ...
CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC CỦA "MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM"

CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC CỦA "MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM"

         Vừa qua, tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” đã công bố về cái gọi là “Báo cáo về Nhân quyền tại Việt Nam giai đoạn 2021-2022”. Cũng không lấy làm lạ khi báo cáo của tổ chức này vẫn xoay quanh những nội dung hêt sức quen thuộc đó là tiếp tục xuyên tạc phản ánh một cách phiến diện, ...
Thăm dò ý kiến