Huyện Quan Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC

Ngày 29/6/2021, UBND huyện Quan Sơn phối hợp Phòng PC07 tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC cho 36 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn và đội ngũ cán bộ được giao trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC.

Tại Hội nghị, các cán bộ Phòng PC07 đã phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC như Luật PCCC năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; quán triệt các thông tư liên quan đến Nghị định 136; Công văn số 4616/UBND-KSTTHCNC, ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường triển khai thực hiện công tác PCCC và hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã, cơ quan, tổ chức, cơ sở trong công tác PCCC và CNCH theo quy định…

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 
\và trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC

 

Theo đó, UBND cấp xã trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC ở địa phương và có nhiệm vụ: Ban hành, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở thuộc phạm vi quản lý; xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCCC theo thẩm quyền. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC. Tổ chức quản lý đội dân phòng tại các thôn; đầu tư kinh phí cho hoạt động PCCC, trang bị phương tiện PCCC cho các đội dân phòng theo quy định; chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy; thống kê, báo cáo UBND cấp huyện về PCCC.

Đây là một trong những nội dung đang được Phòng PC07 phối hợp UBND các huyện triển khai thực hiện trong đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra liên ngành an toàn về PCCC đối với cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao; khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian sớm nhất, Phòng PC07 cũng sẽ phối hợp UBND các huyện tổ chức tập huấn, để kịp thời thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở tại Phụ lục IV, Nghị định 136/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu