Danh sách 25 thủ tục hành chính
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
STT Tên Mức độ
1 Trình báo mất thẻ ABTC tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 4
2 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam-Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực Thủ tục hành chính cấp độ 4
5 Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính cấp độ 4
6 Trình báo mất giấy thông hành Thủ tục hành chính cấp độ 4
7 Cấp giấy thông hành biên giới Việt - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Cấp lại giấy phép xuất, nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 4
9 Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 4
11 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
12 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
13 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
14 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 2
15 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 4
16 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 4
17 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
18 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính cấp độ 4
19 Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước Thủ tục hành chính cấp độ 4
20 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử Thủ tục hành chính cấp độ 4
Công an huyện, thị xã, thành phố
STT Tên Mức độ
1 Trình báo mất thẻ ABTC Thủ tục hành chính cấp độ 4
2 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính cấp độ 4
Công an cấp xã
STT Tên Mức độ
1 Trình báo mất thẻ ABTC Thủ tục hành chính cấp độ 4
2 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính cấp độ 4
3 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú Thủ tục hành chính cấp độ 2