Tăng cường công tác PCCC tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác PCCC tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 158 khu cách ly, khám, chữa bệnh nhân Covid-19 sẵn sàng hoạt động với khả năng thu dung 16.507 người. Đây là các cơ sở chủ yếu thay đổi công năng từ các trường học, trung tâm huấn luyện, các đơn vị quân đội, khách sạn. Đặc điểm chung của các cơ sở này là có diện tích ...
Thăm dò ý kiến
Để có căn cứ tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bảo đảm đúng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú.

Đề nghị ông/bà vui lòng cho ý kiến vào ô lựa chọn "Diện tích nhà ở tối thiểu công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa