Phòng PC07: Triển khai nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH năm 2022

Phòng PC07: Triển khai nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH năm 2022

Sáng nay, ngày 19/01/2022, Phòng PC07 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH và phát động phong trào thi đua Vì “ANTQ” năm 2022. Đồng chí Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Phòng ...
Thăm dò ý kiến