Xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đủ mạnh, góp phần bảo đảm tốt ANTT tại cơ sở

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa đến kiểm tra, khảo sát, đánh giá hoạt động của Công an xã chính quy tại huyện Quảng Xương. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tham mưu, Văn phòng Cơ quan CSĐT và các đơn vị có liên quan....

Để đánh giá đúng tình hình và hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy, đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại Công an xã Quảng Nham. Đây là xã vùng vùng biển, có mật độ dân số đông, trình độ văn hoá không đồng đều, hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế nên tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, nơi ăn, ở của CBCS Công an xã, đoàn công tác đã nghe và tiếp thu các ý kiến đề xuất của cấp uỷ, chính quyền cũng như lực lượng Công an xã về những khó khăn, bất cập trong hoạt động của lực lượng Công an xã.

Hầu hết các ý kiến phản ảnh đều khẳng định, chủ trương tăng cường lực lượng Công an chính quy về cơ sở là đúng đắn, hợp lòng dân, góp phần bảo đảm tốt ANTT ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở kiến nghị đề xuất của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, giải đáp và tháo gỡ một số khó khăn, bất cập quá trình công tác của lực lượng Công an xã. Đồng thời yêu cầu lực lượng Công an xã chính quy cần tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Làm việc với lãnh đạo Công an huyện Quảng Xương, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Công an huyện Quảng Xương nói chung, lượng Công an xã chính quy trên địa bàn huyện nói riêng đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Việc thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát, đánh giá hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy là nhằm đánh giá sát thực tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, hiệu quả hoạt động, những khó khăn, bất cập để từ đó có những bổ sung, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hiatj động của lực lượng Công an xã chính quy.

Trước mắt, lực lượng Công an xã chính quy sau khi về xã cần phải phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu và triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT. Phải xác định rõ Công an xã chính quy là lực lượng được tuyển chọn và đào tạo cơ bản nên cần phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ đúng tư thế, lễ tiết tác phong của người cán bộ Công an, nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở, là chỗ dựa vững chắc và được Nhân dân tin yêu.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu: Công an huyện cần tăng cường khảo soát, kiểm tra, đánh giá hoạt động và kết quả công tác của Công an xã. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bán chuyên trách những vấn đề cơ bản, có trọng tâm. trọng điểm và sát với tình hình thực tế. Từ đó, làm cơ sở để tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng Công an xã chính quy tại địa bàn./. 

Tác giả: Sơn Hà
Thăm dò ý kiến