Đồng chí Thiếu tướng TRẦN PHÚ HÀ
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh
(6/2020 đến nay)

 

 

Đồng chí Đại tá DƯƠNG VĂN TIẾN
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh
(2014 - nay)

 

 

Đồng chí Đại tá LÊ NHƯ LẬP
Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh 
(2015 - nay)

 

 

Đồng chí Đại tá PHAN THỊ HƯỜNG
Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh
(2018 - nay)

 

 

Đồng chí Đại tá NGUYỄN QUANG HUY
Phó Giám đốc Công an tỉnh
(4/2020 - nay)

 

Đồng chí Đại tá LÊ NGỌC ANH
Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh
(5/2023 - nay)

 

 

Đồng chí Đại tá PHÙNG XUÂN TIẾN
Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh
(6/2023 - nay)