Từ 1/8 người dân được đăng ký, bấm biển số xe qua VNeID
Từ 1/8 người dân được đăng ký, bấm biển số xe qua VNeID
Một trong điểm mới của thông tư 28 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24 về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới được nhiều người quan tâm hiện nay là từ 1/8 tới đây chủ xe khi làm thủ tục đăng ký xe lần đầu sẽ không phải đưa phương tiện đến cơ quan đăng ký xe như ...
Sẵn sàng các điều kiện để thực thi Luật Căn cước từ ngày 1/7
Sẵn sàng các điều kiện để thực thi Luật Căn cước từ ngày 1/7
Từ ngày 1/7, Luật Căn cước chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý dân cư, cải cách hành chính. Đến thời điểm này, Công an Thanh Hoá đã hoàn thành các hạng mục chuẩn bị, sẵn sàng mọi điều kiện để triển khai Luật Căn cước.
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu