Danh sách 5 thủ tục hành chính
Thanh tra Công an tỉnh và các phòng
STT Tên Mức độ
1 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 2