Lãnh đạo CPSU sợ Ủy ban Kiểm tra TW hơn KGB

Lãnh đạo CPSU sợ Ủy ban Kiểm tra TW hơn KGB

Mikhail Solomentsev được xem là người ủng hộ chiến dịch chống rượu vào những năm 1980. Các nhà lãnh đạo không sợ ông chuốc rượu vì bản thân ông chưa bao giờ lạm dụng rượu và ép người khác làm vậy, nhưng trong những năm đó, ông đứng đầu một ủy ban gieo rắc nỗi sợ hãi hơn nhiều so với KGB.
Những trang vàng truyền thống của lực lượng ANND

Những trang vàng truyền thống của lực lượng ANND

Lực lượng An ninh nhân dân là một trong những lực lượng nòng cốt của CAND Việt Nam, được Đảng, Bác Hồ và ngành Công an chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện; được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ. 75 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân luôn tận trung với Đảng, không ...
Vì sao Liên Xô sụp đổ: II. Sự chống phá điên cuồng và thâm độc của phương Tây

Vì sao Liên Xô sụp đổ: II. Sự chống phá điên cuồng và thâm độc của phương Tây

Để lật đổ Liên Xô, các thế lực thù địch ở phương Tây đặc biệt là Mỹ đã đặt ra nhiệm vụ hàng đầu cần phải lũng đoạn được cơ quan đầu não. Đó là Đảng Cộng sản Liên Xô. Từ đó, kẻ thù giấu mặt đã len vào nhiều vị trí then chốt trong bộ máy của Đảng Cộng sản Liên Xô. Mỹ đã sử dụng nhiều lực lượng từ bên ...
Vì sao Liên Xô sụp đổ: I. Đường lối cải tổ sai lầm và sự phản bội của Gorbachev

Vì sao Liên Xô sụp đổ: I. Đường lối cải tổ sai lầm và sự phản bội của Gorbachev

Gần 20 năm sau khi Liên Xô sụp đổ đã có nhiều người viết về nguyên nhân vì sao Liên Xô sụp đổ một cách có hệ thống. Loạt bài này khai thác những tư liệu được công bố gần đây (chủ yếu là công trình “Bí ẩn diệt vong của Liên Xô - lịch sử những âm mưu và phản bội 1945 - 1991” của tác giả A. P. ...
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là bài học then chốt

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là bài học then chốt

Thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua, có thể khẳng định rằng, những kết quả toàn diện, đồng bộ, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ đã góp phần quan trọng làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất hơn; trong sạch, vững ...
Kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế

Kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế

Kiên định, vận dụng sáng tạo, phát triển và bảo vệ là những yêu cầu có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, xuất phát từ chính đòi hỏi thực tiễn cách mạng không ngừng và từ trong bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG

I. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NHỮNG ĐIỂM MỚI MANG TÍNH ĐỘT PHÁ CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020: Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường (viết tắt là BVMT) năm 2020 gồm 16 chương, 171 Điều; được bố cục lại so với Luật BVMT năm 2014, đưa các quy định về bảo ...

Cách nhìn chủ nghĩa xã hội khoa học, đa chiều và toàn diện hơn

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021), Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài viết quan trọng: ...
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

I. KHÁI LƯỢC TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐỒNG CHÍ PHÙNG CHÍ KIÊNĐồng chí Phùng Chí Kiên tên thật là Nguyễn Vĩ, sinh ngày 18/5/1901 trong một gia đình nông dân ở làng Mỹ Quan, tổng Vạn Phần (nay là xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) một quê hương giàu truyền thống cách ...