Bóc trần luận điệu dối trá 'Đảng càng chống tham nhũng, dân càng mất niềm tin'

Bóc trần luận điệu dối trá 'Đảng càng chống tham nhũng, dân càng mất niềm tin'

Thành công của công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay khiến các thế lực xấu, thù địch càng thêm cay cú, điên cuồng. Chúng kiếm cớ xuyên tạc sự thật, gieo rắc tâm lý hoang mang, nghi ngờ rằng, càng đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì niềm tin của ...
CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC CỦA "MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM"

CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC CỦA "MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM"

         Vừa qua, tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” đã công bố về cái gọi là “Báo cáo về Nhân quyền tại Việt Nam giai đoạn 2021-2022”. Cũng không lấy làm lạ khi báo cáo của tổ chức này vẫn xoay quanh những nội dung hêt sức quen thuộc đó là tiếp tục xuyên tạc phản ánh một cách phiến diện, ...
Luận điệu bôi nhọ công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta

Luận điệu bôi nhọ công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta

Thời gian qua, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thoái hóa, biến chất đã được Đảng, Nhà nước ta tiến hành một cách công khai, minh bạch, quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở. Hàng loạt cán bộ cấp cao sai phạm thuộc diện Trung ương và địa ...
Mưu đồ lợi dụng Hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo để chống phá Việt Nam

Mưu đồ lợi dụng Hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo để chống phá Việt Nam

Hội nghị Thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế năm 2022 được tổ chức từ ngày 28 - 30/6 tại Washington DC, Hoa Kỳ. Cũng như năm 2021, Nguyễn Đình Thắng - đối tượng cầm đầu tổ chức Ủy ban cứu người vượt biển (gọi tắt là BPSOS) tiếp tục lợi dụng hội nghị này để tuyên truyền, xuyên tạc tình hình tự do ...

“Nội công, ngoại kích”, thủ đoạn chống phá Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Thời điểm đại hội cận kề, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá, tung ra luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm làm suy giảm niềm tin, phá hoại Đại hội XIII của Đảng.
Thăm dò ý kiến