Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống- Data for life” gia hạn thời gian nhận bài dự thi để tạo điều kiện cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức tham gia tranh tài

Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống- Data for life” gia hạn thời gian nhận bài dự thi để tạo điều kiện cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức tham gia tranh tài

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Năm 2023 là năm của tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”, đồng thời nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng các tài năng công nghệ trẻ trong việc phát huy tính sáng tạo để nghiên cứu, đưa ra các ý tưởng và sản phẩm ...
Cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, 15 điểm mới của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và những lợi ích mang lại cho người dân, xã hội

Cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, 15 điểm mới của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và những lợi ích mang lại cho người dân, xã hội

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ ...
Cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ "Dữ liệu với cuộc sống –  Digital Data for Life" năm 2023

Cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ "Dữ liệu với cuộc sống –  Digital Data for Life" năm 2023

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và Chỉ thị 05/CTTTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” ...
Hướng dẫn cách dùng VNeID thay giấy xác nhận cư trú

Hướng dẫn cách dùng VNeID thay giấy xác nhận cư trú

Ứng dụng VNeID giúp định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, có giá trị thay thế cho các loại giấy tờ truyền thống, đồng thời cung cấp nhiều tiện ích khác cho người dân. Theo đó, người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeID thực hiện các dịch vụ công trực tuyến về cư trú như: Thông báo lưu trú, ...
Tiện ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cấp căn cước công dân

Tiện ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cấp căn cước công dân

Hiện nay, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đã và đang mang lại nhiều tiện ích cho công dân và tổ chức doanh nghiệp, được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử trong bối cảnh cuộc cách mạnh 4.0 đang tác động trực tiếp mạnh mẽ đến ...
Luật Căn cước công dân (sửa đổi) sẽ có điểm gì mới?

Luật Căn cước công dân (sửa đổi) sẽ có điểm gì mới?

Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) đang được tiếp tục cho ý kiến. Vấn đề được quan tâm là đổi tên luật thành Luật Căn cước. Nhiều ý kiến cho rằng sửa tên luật thành Luật Căn cước để phạm vi đối tượng mở rộng hơn, phục vụ tốt việc quản lý xã hội, tạo tiền đề hội nhập quốc tế cũng như không làm ...
Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn thành vượt chỉ tiêu, chính thức về đích trong “Chiến dịch” cấp tài khoản định danh điện tử

Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn thành vượt chỉ tiêu, chính thức về đích trong “Chiến dịch” cấp tài khoản định danh điện tử

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06). Mục tiêu tổng thể của Đề án 06 là ứng dụng ...
Công an Thanh Hóa phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính

Công an Thanh Hóa phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp, việc thực hiện Đề ...
Hiệu quả triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông thuộc Đề án 06

Hiệu quả triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông thuộc Đề án 06

Kể từ ngày 20/7/2023, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thống nhất, đồng bộ 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông thuộc Đề án 06 gồm: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ mai táng phí, trợ cấp mai táng, gọi ...
Kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 06 tại các đơn vị, địa phương

Kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 06 tại các đơn vị, địa phương

Ngày 12/6/2023, Tổ công tác Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”(gọi tắt là Đề án 06) tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 156/KH-TCTTKĐA06 về kiểm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ ...
Trao đổi hướng dẫn, triển khai các mô hình điểm Đề án 06

Trao đổi hướng dẫn, triển khai các mô hình điểm Đề án 06

Chiều 11/8/2023, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến với 62 tỉnh, thành phố trong cả nước (trừ Hà Nội) trao đổi hướng dẫn, triển khai các mô hình điểm Đề án 06. Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an chủ trì hội nghị...
Thăm dò ý kiến