Hướng dẫn bảo đảm an toàn PCCC tại các nơi thờ tự, đình chùa, miếu, nhà thờ

Thời gian qua, tình hình cháy chùa, đình, nhà thờ, nơi thờ tự trên cả nước xảy ra thiệt hại nghiêm trọng, làm mất đi những di sản văn hóa không thể lấy lại được. Trong ngày lễ hội đầu năm, mọi người tập trung đông tại các nơi này sử dụng nhiều vật dụng dễ cháy như giấy vàng mã, đèn cầy, đèn dầu, nến, nhang,… Đồng thời, đây là nơi hội tụ, tập trung nhiều người, các tăng, ni, phật tử. Do vậy, để bảo đảm an toàn PCCC, cần phải thực hiện các nội dung sau:

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao kiến thức PCCC cho những người làm việc phục vụ tại chỗ, phát loa phóng thanh tuyên truyền cho khách đến viếng, cúng có ý thức chấp hành về PCCC;

- Ban hành các quy định, nội quy về PCCC; dự phòng điều kiện thoát nạn khi có cháy xảy ra. Tổ chức cho các tăng, ni, lực lượng bảo vệ cách sử dụng bình chữa cháy, các điều kiện thoát nạn;

- Chủ động trang bị phương tiện PCCC, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC hiện có đảm bảo hoạt động tốt khi có cháy xảy ra, như nước, xô, bình chữa cháy xách tay các loại…;

- Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt tại khu vực bếp, chánh điện, nhà kho, bãi gửi xe… Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, điện chiếu sáng, dây dẫn điện. Tăng cường công tác tuần tra canh gác thường trực trong thời điểm khách đến viếng, cúng và sau khi kết thúc công việc trong ngày;

- Không để vật tư, hàng hóa, trưng bày; không cho người dân buôn bán trên lối đi, lan can, hành lang, cửa ra vào, lối thoát nạn;

- Bàn thờ phải làm bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy và có vách ngăn chống cháy lan sang khu vực xung quanh; dụng cụ đỡ nhang, đèn bố trí nơi chắc chắn, cố định, tránh ngã, đổ. Phải có kho bảo quản để bảo đảm an toàn PCCC đối với nhang, đèn cầy, vàng mã. Phải có nơi hủy nhang, đèn, vàng mã. Phải cử người trông coi khi khách đến thắp nhang, đèn để xử lý ngay những trường hợp bất cẩn;

- Hạn chế đến mức thấp nhất việc thắp hương thờ cúng và hóa vàng. Khi cần thiết phải thắp hương thờ cúng để phục vụ cho việc hành lễ, cúng, tế phải có người trông coi và việc hóa vàng phải tiến hành tại các vị trí an toàn cách xa các vật dụng dễ cháy. Vàng mã phải được hóa trong thiết bị chứa bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy.

- Khi có cháy xảy ra, gọi ngay số điện thoại 114.

 

Tác giả: Cao Hường
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu