Công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7161-1:2022 ISO 14520-1:2015 “Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống"

Ngày 01/11/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 2127/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7161-1:2022 ISO 14520-1:2015 “Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 1: Yêu cầu chung”.

Tiêu chuẩn TCVN 7161-1:2022 ISO 14520-1:2015 nằm trong bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 14520 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 7161-1:2009 ISO 14520-1:2006. Tiêu chuẩn TCVN 7161-1:2022 ISO 14520-1:2015 quy định và đưa ra các yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm, bảo dưỡng, an toàn của các hệ thống chữa cháy bằng khí và đặc tính của các khí chữa cháy, loại đám cháy trong các công trình. Tiêu chuẩn ISO 14520-1:2015 đã có những thay đổi so với phiên bản năm 2006, cần lưu ý một số quy định mới khi áp dụng, cụ thể:

- Đưa ra các phương pháp để tính toán ảnh hưởng của áp suất khí quyển đến các khí trơ;

- Thời gian xả khí chữa cháy được tăng từ tối đa 60 giây lên tối đa 120 giây đối với khu vực bảo vệ loại A;

- Điều chỉnh độ cao mà tại đó nồng độ chất chữa cháy được duy trì thay thế cho yêu cầu trước đây là 10%, 50% và 90% chiều cao khu vực bảo vệ;

- Sửa đổi Phụ lục B, C và E để phản ánh kinh nghiệm thu được trong các lĩnh vực thuộc các Phụ lục này, kể từ phiên bản trước;

- Phụ lục H đã được sửa đổi để phản ánh nội dung của ISO/TS 13075;

- Bổ sung dữ liệu, giải thích, khuyến cáo và các yêu cầu về môi trường;

- Các thay đổi về trình bày, câu từ được biên soạn lại để dễ đọc và hiểu trong quá trình áp dụng;

- Tiêu chuẩn TCVN 7161-1:2022 được xây dựng bằng phương pháp chấp thuận hoàn toàn tương đương theo tiêu chuẩn quốc tế gốc ISO 14520-1:2015 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 1: General requirements, tuy nhiên nội dung của tiêu chuẩn gốc ISO 14520-1:2015 có một số sai sót trong các công thức B.3 và công thức C.2, do đó Ban biên soạn đã lấy nội dung các công thức nêu trên theo tiêu chuẩn gốc ISO/FDIS 14520-1 phiên bản năm 2022 (hiện nay phiên bản này đang ở bước chuẩn bị ban hành).

Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn để bảo đảm áp dụng thống nhất, hiệu quả, an toàn trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với các hệ thống chữa cháy tự động bằng khí./.

 

Tác giả: Cao Hường
Nguồn: Cục C07
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu