Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thống kê trong Công an nhân dân

Sáng 16/8/2019, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Thông tư số 14/2019/TT-BCA quy định về công tác thống kê trong Công an nhân dân. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự chỉ đạo hội nghị…

Hội nghị được truyền hình trực tuyến tại điểm cầu Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Khương Duy Oanh và lãnh đạo một số phòng chức năng công an tỉnh đã dự hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, thứ trưởng Bộ Công đã nhấn mạnh: Thông tư số 14/2019/TT-BCA là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Bộ Công an để thu thập đầy đủ thông tin, phục vụ lãnh đạo Bộ và lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp nhận định, đánh giá, dự báo tình hình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp, quyết định chính xác những vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

 

Công an tỉnh tổ chức tập huấn công tác thống kê trong CAND cho CBCS làm công tác thống kê.

 

Để thực hiện tốt Thông tư này, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để cán bộ, chiến sĩ làm công tác thống kê hiểu và thực hiện đúng. Phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thống kê, từ đó thực hiện một cách nghiêm túc tất cả các bước từ thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu, dự báo tình hình, phục vụ công tác chỉ huy, lãnh đạo. Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê, nhất là công an cấp huyện, tỉnh, đảm bảo bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, chuyên môn và trách nhiệm. Đặc biệt, cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê để nâng cao hiệu quả công tác này, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ huy của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo chỉ huy công an các cấp.

 

Ngay sau hội nghị trực tuyến của Bộ Công an, chiều 16/8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn công tác thống kê trong Công an nhân dân cho CBCS trực tiếp làm công tác thống kê của các đơn vị cấp phòng; cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê của Đội tổng hợp và đội Điều tra tổng hợp các đơn vị Công an cấp huyện./.

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan