KẾ HOẠCH TUẦN TRA KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM VỀ TTATGT TỪ NGÀY 14/09 ĐẾN NGÀY 20/09/2020

Tin liên quan