KẾ HOẠCH TUẦN TRA KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM VỀ TTATGT TỪ NGÀY 07/09 ĐẾN NGÀY 13/09/2020

Tin liên quan