KẾ HOẠCH TUẦN TRA KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM VỀ TTATGT TỪ NGÀY 24/08/2020 ĐẾN NGÀY 30/08/2020

Tin liên quan