KẾ HOẠCH TUẦN TRA KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM VỀ TTATGT TỪ NGÀY 31/08 ĐẾN NGÀY 06/09/2020

Tin liên quan