10 điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ 1-7-2024

Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ 1-7-2024 có rất nhiều điểm mới, trong đó có những điểm mới đặc biệt quan trọng như đổi tên Căn cước công dân thành Thẻ Căn cước.

Ngày 27-11-2023, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Căn cước, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024.

Luật Căn cước năm 2023 quy định mở rộng, tích hợp nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam trong các cơ sở dữ liệu khác vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước so với Luật Căn cước công dân năm 2014 để trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ căn cước, căn cước điện tử, kết nối, chia sẻ thông tin người dân.

 

10 điểm mới của Luật Căn cước 2024 so với Luật Căn cước công dân 2014

 

10 điểm mới của Luật Căn cước 2024 so với Luật Căn cước công dân 2014

Tác giả: P.V
Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/10-diem-moi-cua-luat-can-cuoc-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-1-7-2024-post567126.antd
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu