Cách thức tố giác tội phạm trên VNeID

Bước 1- công dân truy cập chức năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID
Bước 2- công dân thực hiện nhấn vào mục tạo mới yêu cầu trên ứng dụng
Bước 3- công dân nhập các thông tin
Bước 4- công dân thực hiện tích chọn
Bước 5- công dân bấm gửi yêu cầu

 

Tác giả: V.H.C - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Nguồn: Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu