Các hình thức cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy

            Căn cứ theo quy định tại Luật Phòng, chống ma túy 2021 thì hiện nay có 02 hình thức cai nghiện ma túy là cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện ma túy bắt buộc.

Theo quy định tại khoản 13 Điều 2 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, cai nghiện ma túy là quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dừng sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện,… thay đổi hành vi để chấm dứt việc sử dụng trái phép các chất này.

Cai nghiện ma túy tự nguyện: Người nghiện ma túy sẽ được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng. 

 

Cai nghiện ma túy bắt buộc: Đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi: Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện; trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy; người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện. Thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng./.

Tác giả: Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy - Công an tỉnh Thanh Hóa
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu