Báo cáo tổ chức đảng cấp trên

Hỏi: Đồng chí B là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý, sinh hoạt tại chi bộ, có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, chi bộ đã họp xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách nhưng không báo cáo lên tổ chức đảng cấp trên quản lý đồng chí B. Việc không báo cáo lên tổ chức ...

Biểu quyết kỷ luật đảng viên

Hỏi: Đảng viên có hành vi vi phạm, theo quy định phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ. Tuy nhiên, tại hội nghị của chi bộ, kết quả: 2/3 số đảng viên chính thức biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật là cảnh cáo, chỉ có 1/3 số đảng viên chính thức biểu quyết đề nghị hình thức khai trừ. Trường hợp này ...

Thẩm quyền kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm

Hỏi: Năm 2016, đảng viên A là Trưởng Công an phường Y, thị xã B, tỉnh X đã chỉ đạo không xử lý đơn tố giác tội phạm của công dân M về hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng C. Tháng 8/2019, đảng viên A được bổ nhiệm làm Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh X. Tháng 8/2020, UBKT Đảng ủy ...

Đề nghị của Đảng ủy cơ sở đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh thông báo kết quả giám sát bằng văn bản

Đảng ủy cơ sở hỏi: Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy cơ sở; do kết thúc cuộc giám sát đã lâu mà không có thông báo kết quả giám sát nên Đảng ủy cơ sở có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh thông báo kết quả giám sát bằng văn bản cho Đảng ...
Thăm dò ý kiến
Để có căn cứ tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bảo đảm đúng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú.

Đề nghị ông/bà vui lòng cho ý kiến vào ô lựa chọn "Diện tích nhà ở tối thiểu công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa