Công an huyện Triệu Sơn: Xử phạt gần 60 triệu đồng đối với 17 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Triệu Sơn hiện 230 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, trong đó có 25 cơ sở lưu trú, 60 cơ sở kinh doanh karaoke, 25 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và karaoke, 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, 119 cơ sở kinh doanh dịch vụ khí hoá lỏng (san chiết gas)...

Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT, Công an huyện Triệu Sơn đã tham mưu cấp ủy, chính quyền huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo ANTT trên lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung rà soát, phân loại, đánh giá và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ các cơ sở ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn, nhất là các cơ sở nhạy cảm như: Kinh doanh lưu trú, karaoke, cầm đồ. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an huyện Triệu Sơn đã tổ chức kiểm tra 58 lượt cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT, qua đó đã phát hiện, xử lý 17 cơ sở vi phạm, phạt tiền nộp kho bạc Nhà nước 56.500.000 đồng. Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu là: Tài sản cầm cố để không đúng nơi đăng ký; các cơ sở karaoke vi phạm các quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện; san chiết gas trái phép./.

Tác giả: Minh Phương
Tin liên quan