Phòng Quản lý xuất nhập cảnh: Tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến xuất, nhập cảnh 

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19, bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/4/2020 Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan xuất nhập cảnh.... 

Theo đó, trong vòng 15 ngày kể từ ngày 01 đến 15/4/2020, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh sẽ tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân công dân Việt nam và người nước ngoài (trừ các trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách). Riêng đối với người nước ngoài sau thời gian trên nếu đến giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh không bị coi là quá hạn tạm trú. 

 

Tác giả: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
Tin liên quan