Quy định về xác định tình trạng nghiện như thế nào?

Theo điều 27 của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định về xác định tình trạng nghiện để phân loại và áp dụng biện pháp quản lý cai nghiện phù hợp.

 

Xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện với các đối tượng: Người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời gian quản lý bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy; người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định; người đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy; người đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy; người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy (Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy).

Tác giả: Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy - Công an tỉnh Thanh Hóa
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu