Công an thành phố Thanh Hóa thông báo kết quả phát hiện “ Xử phạt nguội” qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 01/3/2024 đến 10/3/2024

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về triển khai “Xử phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công an thành phố Thanh Hóa thông báo các phương tiện có hành vi, vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát ANTT và ATGT trên địa bàn thành phố từ ngày 01/3/2024 đến 10/3/2024, cụ thể như sau:

 

STT

LOẠI PHƯƠNG TIỆN

BIỂN SỐ

THỜI GIAN VI PHẠM

HÀNH VI VI PHẠM

1

Ô tô

36A-72583

10-03-2024 17:21:23

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

2

Ô tô

36A-53497

10-03-2024 16:28:52

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

3

Ô tô

36A-2499

10-03-2024 15:56:52

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

4

Ô tô

36A-34732

10-03-2024 15:35:54

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

5

Ô tô

36A-33814

10-03-2024 15:23:36

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

6

Ô tô

36A-62058

10-03-2024 14:18:36

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

7

Ô tô

29A-61537

10-03-2024 14:17:59

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

8

Ô tô

36A-39979

10-03-2024 14:17:53

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

9

Ô tô

36A-60858

10-03-2024 14:06:56

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10

Ô tô

36A-41459

10-03-2024 14:05:17

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11

Ô tô

30E-46673

10-03-2024 13:25:39

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12

Ô tô

36H-7737

10-03-2024 13:15:17

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13

Ô tô

36A-78493

10-03-2024 12:52:22

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14

Ô tô

30A-53366

10-03-2024 12:16:02

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15

Ô tô

36K-4883

10-03-2024 11:53:01

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16

Ô tô

36F-1217

10-03-2024 10:22:11

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17

Ô tô

72A-14656

10-03-2024 09:57:45

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18

Ô tô

36A-2163

10-03-2024 09:10:56

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19

Ô tô

36A-23169

10-03-2024 08:20:01

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20

Ô tô

36A-73822

10-03-2024 07:41:23

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21

Ô tô

36A-89208

09-03-2024 16:13:46

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22

Ô tô

36C-19467

09-03-2024 15:54:09

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23

Ô tô

36A-18125

09-03-2024 13:09:06

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24

Ô tô

36A-48874

09-03-2024 12:45:25

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25

Ô tô

36H-6911

09-03-2024 11:51:53

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26

Ô tô

36A-63010

09-03-2024 11:43:32

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27

Ô tô

36A-4247

09-03-2024 11:42:11

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28

Ô tô

36A-98580

09-03-2024 11:30:20

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29

Ô tô

30E-68353

09-03-2024 11:13:39

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30

Ô tô

72A-14656

09-03-2024 10:37:47

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

31

Ô tô

36C-30427

09-03-2024 09:45:06

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

32

Ô tô

36A-44532

09-03-2024 09:45:02

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

33

Ô tô

36A-79743

09-03-2024 09:34:32

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

 

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến Đội CSGT-TT, Công an thành phố Thanh Hóa (Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an cấp huyện (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Công an thành phố Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc, Công an thành phố Thanh Hóa sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm./.

Tác giả: LNT-CATP Thanh Hóa
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu