Bộ Công an tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề 90 năm truyền thống vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 08/01/2020, Đảng ủy Công an Trung ương, đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “90 năm truyền thống vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng đối với CAND hiện nay” cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên các cấp trong CAND. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến các điểm cầu trực tuyến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, học viện, trường CAND…

Tại điểm cầu Công an Thanh Hóa, tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng, công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh.

Với chuyên đề “90 năm truyền thống vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng đối với CAND hiện nay” PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, chuyên viên cấp cao Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền tải tới các đại biểu ý nghĩa lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trải qua chặng đường 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ chí Minh. Trước các nhiệm vụ lịch sử, Đảng và Bác Hồ đã kịp thời xác định đúng đắn, sáng tạo đường lối, chiến lược, sách lược đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa

 

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vẫn mãi còn vẹn nguyên giá trị, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo sức chiến đấu, sự trung thành vô hạn đối với lợi ích nhân dân và đất nước của Đảng ta, cũng như sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng CAND.

Hội nghị cũng đã thông qua một số nội dung định hướng và lưu ý trong công tác thông tin, tuyên truyền trước rất nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của lực lượng CAND năm 2020, đặc biệt là sự kiện Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua chuyên đề một lần nữa giúp cán bộ, đảng viên, chiến sỹ CAND nhận thức sâu sắc hơn về 90 năm truyền thống vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định lòng tin son sắt, sự sáng suốt kiên định đi theo con đường của Đảng, của Bác Hồ, phấn đấu học tập, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Ngành tin tưởng giao phó./.

Tác giả: Minh Phương
Tin liên quan