KẾ HOẠCH tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT tháng 1 năm 2020 của Công an huyện Thường Xuân

CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

CÔNG AN HUYỆN THƯỜNG XUÂN

---------------

Số: 06/KH-CATX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

      Thường Xuân, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT tháng 1 năm 2020

------------------

- Thực hiện kế hoạch số 09/KH-CATX, ngày 19/02/2019 về Kế hoạch công tác công an năm 2019;

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 177/KH-CAT-PC08 ngày 07/6/2019 của Công an tỉnh Thanh Hóa về Cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng, nồng độ cồn và mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 1224/KH-CATX, ngày 12/6/2019 của Trưởng Công an huyện Thường Xuân về Cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng, nồng độ cồn và mũ bảo hiểm trên địa bàn huyện Thường Xuân; Kế hoạch số 344/KH-CAT-PV01, ngày 26/11/2019 của Giám đốc Công an tỉnh; Kế hoạch số 2323/KH-CATX ngày 02/12/2019 của Trưởng Công an huyện về Cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Công an huyện Thường Xuân xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, bảo đảm TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa tháng 1 năm 2019 trên địa bàn huyện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban an toàn giao thông huyện, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, trường học và Công an các xã, thị trấn tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT.

2. Bảo đảm TTATGT đường bộ, đường thủy trên địa bàn huyện, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép và tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy đặc biệt nghiêm trọng.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CBCS phải nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ; Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quy trình công tác, điều lệnh CAND, thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong giao tiếp. Chống tiêu cực, gây phiền hà sách nhiễu đối với nhân dân và người vi phạm.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu

- Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Ban ATGT huyện ra các kế hoạch, văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý đối với các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến giao dục pháp luật đối với cán bộ đảng viên, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn phụ trách;

- Tiếp tục giải quyết, xử lý xe công nông, xe tự chế; xe ôtô hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định ATKT và bảo vệ môi trường; công tác giao dục tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông bộ, đường thủy nội địa; xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông.

- Tham mưu cho Trưởng công an huyện xây dựng văn bản chỉ đạo Công an các xã, thị trấn thực hiện các mặt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông...

2. Công tác tuyên truyền

          -  Nội dung tuyên truyền

          + Tuyên truyền sâu rộng nội dung kế hoạch Cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng, nồng độ cồn và mũ bảo hiểm, xử lý xe công nông, xe tự chế; xe ôtô hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định ATKT và bảo vệ môi trường; Công tác giao dục tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông bộ, đường thủy nội địa; xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện; Cảnh báo các hành vi vi phạm, mức xử phạt tương ứng; hình ảnh các vụ tai nạn giao thông liên quan trực tiếp đến người điều khiển phương tiện, trên các phương tiện thông tin đại chúng, băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích...

          + Tổ chức xe loa để tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường trọng điểm, phức tạp về TTATGT, TTCC về các hành vi vi phạm và chế tài xử lý; tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên các tuyến giao thông để nhân dân biết, đề cao cảnh giác và phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

- Hình thức tuyên truyền

          + Tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến tỉnh lộ 519, 519B, đường liên xã, liên thôn; các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ATGT đường bộ, đường thủy nội địa, nơi công cộng, các điểm trường học.

          + Đội CSGT-TT-CĐ trực tiếp phân công cán bộ theo chương trình phối hợp với Đài PT-TH huyện Thường Xuân: Biên tập nội dung các bản tin và tiến hành tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh.

          + Thường xuyên thông báo, phát phóng sự, hình ảnh tuyên truyền trên Đài truyền thanh, truyền hình huyện; đài truyền thanh các xã, thị trấn

          + Phối hợp với Ban an toàn giao thông huyện, Công an các xã thị trấn và các lực lượng có liên quan, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật, Luật giao thông đường bộ, Luật giao thông đường thủy nội địa.

3. Công tác xử lý vi phạm

3.1 Đối tượng, hành vi tập trung kiểm tra, xử lý

3.1.1. Đối với đối tượng tham gia giao thông đường bộ

- Tập trung tuyên truyền, kiểm tra, xử lý đối với người điều khiển xe ôtô, xe môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe ôtô, xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện vi phạm quy định khi tham gia giao thông;

- Tuyên truyền, xử lý đối chủ phương tiện xe công nông, xe tự chế ba, bốn bánh, xe máy cày lắp thêm thùng chở hàng sai quy định.

3.1.2. Đối với đối tượng tham gia giao thông đường thủy

Kiểm tra, xử lý đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy nội địa và hành khách không chấp hành nghiêm các qua định về TTATGT đường thủy nội địa.

3.1.3. Hành vi tập trung kiểm tra, xử lý với tuyến đường bộ

- Người điều khiển xe ôtô tải: Chở hàng vượt quá trọng tải thiết kế; xếp hàng vượt quá chiều cao, chiều dài cho phép trên 10%; Chở hàng vật liệu rơi vãi trên đường; Xe quá hạn kiểm định ATKT và BVMT; Xe quá niên hạn sử dụng…; Xe ôtô chở khách, xe buýt, xe taxi vi phạm như: Chạy quá tốc độ; Chở quá số người quy định; Chở hàng cấm, hàng lậu chung với khách; dừng, đỗ, tránh, vượt sai quy định;

- Xử lý nghiêm hanh vi vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác điều khiển phương tiện tham giao thông;

- Xử lý đối chủ phương tiện xe công nông, xe tự chế ba, bốn bánh, xe máy cày lắp thêm thùng chở hàng sai quy định

- Xử lý các hành vi vi phạm TTCC trên địa bàn thị trấn Thường Xuân, trung tâm xã Luận Thành với các lỗi vi phạm lấn chiếm lòng đường, vìa hè, hành lang an toàn giao thông, các loại phương tiện đậu đỗ không đúng nơi quy định;

- Người điều khiển xe môtô, xe gắn máy; xe máy điện, xe đạp điện vi phạm quy định về TTATGT:

+ Không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai đúng quy cách;

+ Chở quá số người quy định; chở hàng cồng kềnh; lạng lách, đánh võng và đua xe trái phép;

+ Không có giấy phép lái xe; không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực;

+ Không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận đăng ký xe; không gắn biển số hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ngoài ra còn kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển động vật hoang dã, lâm sản, khoáng sản, vũ khí, vật liệu nổ và các chất ma túy…

3.1.4. Hành vi tập trung kiểm tra, xử lý với tuyến đường thủy

- Kiểm tra giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, đăng ký, đăng kiểm, công xuất máy, giấy chứng nhận đảm bảo ATKT và bảo vệ môi trường, màu sơn, vạch mớn nước…của các phương tiện đang hoạt động trên tuyến giao thông đường thủy nội địa.

          - Kiểm tra các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện thủy.

          - Kiểm tra người điều khiển phương tiện, như tên, tuổi, địa chỉ, chứng chỉ chuyên môn hành nghề.

          - Kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến, việc mặc áo phao, dụng cụ thả nổi cá nhân đối với hành khách.

          - Tổ chức cho các chủ tàu, xuồng, bến đò ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách trên phương tiện thủy nội địa.

3.2 Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

3.2.1. Lực lượng tham gia

Lực lượng Cảnh sát GT-TT-CĐ trực tiếp tham gia tuyên truyền, tuần tra kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm và huy động lực lượng cảnh sát khác, Công an xã, thị trấn tham gia xử lý vi phạm, quá trình thực hiện theo Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24/3/2010 của Chính phủ và Thông tư số 47/2011/TT-BCA ngày 02/7/2011 hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 27/2010/NĐ- CP.

3.2.2. Hình thức TTKS, xử lý vi phạm

- Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT của lực lượng CSGT theo Thông tư số 01/2016/TT-BCA; Thông tư số 02/2016/TT-BCA, ngày 04/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Thực hiện tuần tra lưu động, kết hợp với kiểm soát tại một số điểm có nhiều nguy cơ xảy ra TNGT và vi phạm TTATGT. Việc dừng phương tiện phải đảm bảo nhanh chóng, an toàn và đúng quy trình.

- Việc xử lý vi phạm phải đảm bảo công khai, minh bạch, kiên quyết, đúng quy trình, quy định, có thái độ mềm dẻo, văn minh, không gây căng thẳng, bức xúc cho người vi phạm; đồng thời chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân…

4. Công tác phối hợp

- Phối hợp với đội 3 Phòng PC08 tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khu vực thị trấn Thường Xuân, quốc lộ 47 và trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện.

- Đội cảnh sát GT-TT-CĐ chủ trì phối hợp với các đội nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát khác, Công an xã, thị trấn khi có yêu cầu và được Lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

5. Tuyến, địa bàn trọng điểm

5.1. Tuyến đường bộ

 Tập trung lực lượng tổ chức công tác tuyên truyền, kiểm tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến xảy ra nhiều tai nạn và vi phạm TTATGT (tỉnh lộ 519A; 519B, Quốc Lộ 47 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn các xã Luận Thành và Tân Thành...); các tuyến đường liên xã, liên thôn…

5.2. Tuyến đường thủy nội địa

Tuyến lòng Hồ Cửa Đạt, tuyến sông Chu;

5.3. Địa bàn tuần tra, kiểm soát

 Kế hoạch được triển khai thực hiện trên địa bàn toàn huyện, trọng tâm là địa bàn các xã có tuyến đường thủy và các tuyến đường bộ trên địa bàn các xã xảy ra nhiều vi phạm, va chạm và tai nạn giao thông như: khu vực thị trấn Thường Xuân và các xã Ngọc Phụng, Lương Sơn, Xuân Cao, Luận Thành, Tân Thành, Luận Khê, Xuân Dương, Vạn Xuân…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian, lực lượng, phương tiện

- Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/01/2020.

- Lực lượng, phương tiện tham gia

+ Kế hoạch này được triển khai đến Chỉ huy và CBCS đội CSGT-TT-CĐ;

+ Căn cứ kế hoach này CBCS lập kế hoạch thực hiện nghiêm túc và được Lãnh đạo trực tiếp phê duyệt;

+ 02 xe ôtô BKS: 36B-1400; 36A-005.18; 04 xe môtô BKS 36A1- 001.07; 36A1-000.58; 36A1-001.51; 36A1-001.59; 01 Canô máy 40Cv và xe môtô cá nhân.

2. Chế độ thông tin báo cáo

- Hoàn thành các báo cáo chuyên đề phục vụ công tác tổng hợp Lãnh đạo Công an huyện và của Phòng PC08.

- Cán bộ tham gia thực hiện nghiêm túc công việc được giao và kết quả sau mỗi ca tuần tra.

- Chỉ huy Đội cảnh sát GT-TT-CĐ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, động viên đối với từng tổ tuần tra và báo cáo Lãnh đạo phụ trách biết, chỉ đạo kịp thời nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tránh sai phạm./.

 

Nơi nhận:                               

- Đ/c Trưởng CAH (để b/cáo);

- Đội CSGT-TT-CĐ (để t/hiện)

- Lưu CATX (CSGT).

 

KT.TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

 

Đã ký

 

Trung tá Vi Văn Hưng

 

 

 

Tin liên quan