KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020)

 

Tin liên quan