KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021)

kế hoạch

kế hoạch