KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)

Kế hoạch

kê hoạch TTKS

Tin liên quan