KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020)

Kế hoạch TTKS

Kế hoạch TTKS tuần

Tin liên quan