KẾ HOẠCH Tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuần của Công an huyện Nga Sơn (Từ ngày 06 tháng 01 năm 2020 đến ngày 12 tháng 01 năm 2020)

CÔNG AN HUYỆN NGA SƠN
ĐỘI CSGT-TT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/KH-CSGT                                                             Nga Sơn, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuần

(Từ ngày 06 tháng 01 năm 2020 đến ngày 12 tháng 01 năm 2020)

 

Thực hiện Kế hoạch về đảm bảo TTATGT hiện hành của Công an Nga Sơn. Đội CSGT-TT xây dựng, triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện cụ thể như sau.

1. Lực lượng tuần tra

            - Tổ số 1: Gồm 4 đồng chí: Đ/c Phạm Thanh Sơn - Tổ trưởng; Đ/c  Nguyễn Việt Hòa - Lập biên bản, xử lý; Đ/c Nguyễn Quốc Anh - Lái xe, cảnh giới; Đ/c Nguyễn Đoàn Dũng - Tăng cường, lái xe, cảnh giới.

            - Tổ số 2: Gồm 3 đồng chí Đ/c Tống Khắc Chung - Tổ trưởng; Đ/c  Lê Văn Vụ - lập biên bản, xử lý; Đ/c Mai Xuân Văn - Lái xe, cảnh giới.

 

THỨ,  NGÀY

THỜI GIAN, TUYẾN

TỔ SỐ 1

TỔ SỐ 2

THỜI GIAN

TUYẾN

THỜI GIAN

TUYẾN

Thứ 2 ngày

06/01/2020

- Từ 6h30 - 10h30

 

- QL10B km187- 198, TL 524 km 12-24,

TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-13

- Từ 6h30 - 10h30

 

- TL508Km 9-13, QL 10B km 199-206. TL 524 Km 1-10, liên thôn, liên xã

- Từ 17h30 - 21h30

- TL508Km 9-13, QL 10B km 187-206. TL 524 Km 1-24, TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-15km, liên thôn, liên xã

- Từ 14h00 - 18h00

- TL508Km 9-13, QL 10B km 187-206. TL 524 Km 1-24, TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-15km, liên thôn, liên xã

Thứ 3 ngày 07/01/2020

- Từ 6h30 - 10h30

 

- TL508Km 9-13, QL 10B km 199-206. TL 524 Km 1-10, liên thôn, liên xã

- Từ 6h30 - 10h30

 

- QL10B km187- 198, TL 524 km 12-24,

TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-13, 

- Từ 14h00 - 18h00

- TL508Km 9-13, QL 10B km 187-206. TL 524 Km 1-24, TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-15km, liên thôn, liên xã

- Từ 17h30 - 21h30

- TL508Km 9-13, QL 10B km 187-206. TL 524 Km 1-24, TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-15km, liên thôn, liên xã

Thứ 4 ngày

08/01/2020

- Từ 6h30 - 10h30

 

- QL10B km187- 198, TL 524 km 12-24,

TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-13

- Từ 6h00 - 10h30

 

- TL508Km 9-13, QL 10B km 199-206. TL 524 Km 1-10, liên thôn, liên xã

- Từ 17h30 - 21h30

- TL508Km 9-13, QL 10B km 187-206. TL 524 Km 1-24, TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-15km, liên thôn, liên xã

- Từ 14h00 - 18h00

- TL508Km 9-13, QL 10B km 187-206. TL 524 Km 1-24, TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-15km, liên thôn, liên xã

Thứ 5 ngày

09/01/2020

- Từ 6h30 - 10h30

 

- TL508Km 9-13, QL 10B km 187-206. TL 524 Km 1-24, TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-15km, liên thôn, liên xã

- Từ 6h30 - 10h30

- TL508Km 9-13, QL 10B km 187-206. TL 524 Km 1-24, TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-15km, liên thôn, liên xã

- Từ 14h00 - 18h00

- TL508Km 9-13, QL 10B km 187-206. TL 524 Km 1-24, liên thôn, liên xã

- Từ 17h30 - 21h30

- TL508Km 9-13, QL 10B km 187-206. TL 524 Km 1-24, liên thôn, liên xã

Thứ 6 ngày

10/01/2020

- Từ 6h30 - 10h30

 

- QL10B km187- 198, TL 524 km 12-24,

TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-13

- Từ 6h30 - 10h30

 

- TL508Km 9-13, QL 10B km 199-206. TL 524 Km 1-10, liên thôn, liên xã

- Từ 17h30 - 21h30

- TL508Km 9-13, QL 10B km 187-206. TL 524 Km 1-24, TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-15km, liên thôn, liên xã

- Từ 14h00 - 18h00

- TL508Km 9-13, QL 10B km 187-206. TL 524 Km 1-24, TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-15km, liên thôn, liên xã

Thứ 7 ngày  11/01/2020

- Từ 6h30 - 10h30

 

- TL508Km 9-13, QL 10B km 199-206. TL 524 Km 1-10, liên thôn, liên xã

- Từ 6h30 - 10h30

 

- QL10B km187- 198, TL 524 km 12-24,

TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-13

- Từ 14h00 - 18h00

- TL508Km 9-13, QL 10B km 187-206. TL 524 Km 1-24, TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-15km, liên thôn, liên xã

- Từ 17h30 - 21h30

- TL508Km 9-13, QL 10B km 187-206. TL 524 Km 1-24, TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-15km, liên thôn, liên xã

CN ngày

12/01/2020

- Từ 6h30 - 10h30

 

- QL10B km187- 198, TL 524 km 12-24,

TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-13

- Từ 6h30 - 10h30

 

- TL508Km 9-13, QL 10B km 199-206. TL 524 Km 1-10, liên thôn, liên xã

- Từ 17h30 - 21h30

- TL508Km 9-13, QL 10B km 187-206. TL 524 Km 1-24, TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-15km, liên thôn, liên xã

- Từ 14h00 - 18h00

- TL508Km 9-13, QL 10B km 187-206. TL 524 Km 1-24, TL 527 km 3-12, TL 527B km 1-15km, liên thôn, liên xã

 

          2. Phương tiện, công cụ hỗ trợ

            Sử dụng xe ôtô BKS: 36A - 007.77, 36B -1408. Xe mô tô BKS: 36A1 - 000.21, 36B1- 002.83, 36A1- 000.88, các loại hồ sơ, biểu mẫu biên bản theo quy định, khóa số 8, gậy chỉ huy giao thông, máy đo nồng độ cồn, camera…

            3.  Nhiệm vụ

            - Tiến hành tuần tra, kiểm soát; xử lý vi phạm về TTATGT theo quy định trên tuyến địa bàn được phân công.

            - Đối với xe môtô, xe máy điện tập trung kiểm tra xử lý các lỗi như: Chở quá số người theo quy định; không đội mũ bảo hiểm cho người đi môtô; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi môtô; không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; vi phạm các quy định về nồng độ cồn; xe không mang biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe dàn hàng ngang trên đường, từ đó phát hiện các lỗi ẩn và các hành vi vi phạm phạm pháp luật khác để lập biên bản, xử lý theo quy định.

            - Đối với xe ôtô và xe tương tự tập trung kiểm tra, xử lý đối với các lỗi: Dừng đỗ không đúng quy định, đón, trả khách không đúng quy định trên tuyến QL10B. Chở quá tải trọng; cơi nới thành thùng; chở vật liệu rời không che đậy hoặc che đậy nhưng vẫn rơi vãi; lôi đất đá ra đường; xe hết đăng kiểm, vi phạm các quy định về nồng độ cồn….trên các tuyến tỉnh lộ 508, 527,527B,524 và các tuyến đường liên xã, liên thôn thuộc địa bàn phụ trách, từ đó phát hiện các lỗi ẩn và các hành vi vi phạm phạm pháp luật khác để lập biên bản, xử lý theo quy định. Các loại phương tiện dừng đỗ không đúng quy định, đón, trả khách không đúng quy định; bầy bán hàng hóa vi phạm TTCC…trên các tuyến, khu vực công cộng.

- CBCS phải chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, quy trình TTKS của Bộ Công an. Lãnh đạo, chỉ huy đội thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nâng cao hiệu quả công tác.

            - Căn cứ tình hình thực tế đồng chí Đội trưởng báo cáo, đề xuất Lãnh đạo để thay đổi thời gian, lực lượng cho phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác. Các đồng chí Tú, Long, Thắng, Đạt được tăng cường vào các tổ TTKS khi có yêu cầu theo điện số 579/TK ngày 31/10/2019 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Các tổ tuần tra;

- Lưu: CSGT.

TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

 

                                  

Đã ký

 

Thượng tá Đỗ Hoàng Hải

P.TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

Đã ký

 

Trung tá Nguyễn Hồng Văn

ĐỘI TRƯỞNG

 

Đã ký

 

  Đại úy Nguyễn Ngọc Tú
    

 

Tin liên quan