Danh sách các cơ sở tạm đình chỉ, đình chỉ do vi phạm quy định về PCCC trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch về Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH công khai danh sách cơ sở, hạng mục cơ sở vi phạm các quy định về PCCC thuộc diện tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại tập tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Tải về
Tác giả: Cao Hường
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu