Danh sách các cơ sở chưa được nghiệm thu đã đưa vào sử dụng và cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2021/QH10 có hiệu lực thi hành "

Cập nhật danh sách các cơ sở chưa được nghiệm thu đã đưa vào sử dung và cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật POCCC số 27/2021/QH10 có hiệu lực thi hành.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Tải danh sách tại File tập tài liệu đính kèm.

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu