Chung tay phòng, chống ma túy trong giới trẻ Thanh Hóa.

          Ma túy là hiểm họa của nhân loại, là kẻ thù của xã hội và là tác nhân gây thui chột giống nòi. Ngày càng xuất hiện thêm nhiều loại ma túy tổng hợp mới gây rối loại tâm thần, khó kiểm soát. Đối tượng sử dụng ma túy ngày càng có xu hướng trẻ hóa.

Hiện nay, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Ma túy thẩm lậu từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh còn lớn, ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới, gây rối loạn tâm thần, khó kiểm soát. Đối tượng sử dụng ma túy là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ngày càng nhiều nhưng chưa có giải pháp hiệu quả để khắc phục, ngăn chặn, đẩy lùi. Trước thực trạng trên, ngày 01/9/2021, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 06/CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong đó tập trung một số nội dung:

Các cấp ủy đảng chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, trước hết là người đứng đầu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về tác hại, hiểm hoạ của ma tuý; tuyên truyền, vận động, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường.... trong việc đấu tranh, ngăn chặn từ xa việc thẩm lậu nguồn ma tuý vào địa bàn tỉnh. Nâng cao vai trò, phát huy tính chủ động, xung kích của Đoàn Thanh niên các cấp và các nhà trường trong việc phối hợp với gia đình, cộng đồng xã hội để giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên không phạm tội và không tham gia tệ nạn ma tuý.

Ma túy là hiểm họa của nhân loại, là kẻ thù của xã hội và là tác nhân gây thui chột giống nòi. Ngay từ hôm nay, chúng ta hãy chung tay cùng nhau nói không với ma túy, ngay từ trong gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Bảo vệ con em chúng ta trước hiểm họa ma túy chính là bảo vệ cho tương lai của gia đình đất nước. Mọi thông tin về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy có liên quan đến thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, mỗi người dân có trách nhiệm báo ngay cho Cơ quan Công an gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh (0692.889.339) để kịp thời xử lý theo quy định./.

Tác giả: Trương Đức Thắng - Phòng CSĐTP về Ma túy
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu