Kế hoạch Tuần 28 Đội CSGT số 1 Phòng PC08 (03/7/2022 - 10/7/2022)

 

Nguồn: Đội CSGT Số 1 - Phòng PC08
Thăm dò ý kiến