Kế hoạch Tuần 27 Đội CSGT số 1 Phòng PC08 (27/6/2022 - 03/7/2022)

 

Nguồn: Đội CSGT Số 1 - Phòng PC08
Thăm dò ý kiến