Kế hoạch tuần tra kiểm soát của Công an huyện Cẩm Thủy từ ngày 23/3-39/3/2020

 

Tin liên quan