Kế hoạch tuần tra kiểm soát của Công an huyện Cẩm Thủy từ ngày 16/3 đến ngày 22/3

 

Tin liên quan