Thanh Hóa: Ứng dụng hàng nghìn camera an ninh vào công tác xử lý vi phạm giao thông

Ngay từ đầu năm 2023, lực lượng Công an trên toàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai Kế hoạch số 01 của Giám đốc Công an tỉnh về “xử phạt nguội” qua hệ thống camera giám sát. Đến nay, đã có hàng nghìn camera của cơ quan chức năng cũng như của người dân được ứng dụng ghi hình và lưu trữ dữ liệu, làm căn cứ để xử lý vi phạm giao thông, đảm bảo đúng người, đúng lỗi.

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu