Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong tổng rà soát phòng cháy, chữa cháy

Thăm dò ý kiến