Chuyên mục an ninh Thanh Hoá số 1010 phát sóng ngày 27/7/2022

Thăm dò ý kiến