Infographic: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), cùng nhìn lại chân dung Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

 

Nguồn: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/infographic-tong-bi-thu-dang-cong-san-viet-nam-qua-cac-thoi-ky-547818.html
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu