Trại tạm giam Công an tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn hoạt động thể dục, thể thao và nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ cho cán bộ, chiến sĩ

Sáng 28/6/2022, Trại tạm giam Công an tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn hoạt động thể dục, thể thao và nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ cho cán bộ, chiến sĩ Trại tam giam...

Hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt và các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022), trong thời gian qua Trại tạm giam đã nghiêm túc triển khai các phong trào thi đua dưới nhiều hình thức, biện pháp phong phú.

Trong thời gian 02 ngày, CBCS Trại tạm giam Công an tỉnh đã được hướng dẫn và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về phương pháp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; kỹ năng xây dựng nội dung hoạt động văn hóa, văn nghệ cơ sở; phương pháp tổ chức, xây dựng chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng và hướng dẫn hoạt động thể dục, thể thao.

Trại tam Giam giao lưu văn nghệ với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Thông qua lớp tập huấn đã giúp cho CBCS Trại tạm giam có thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thẻ dục, thể thao cho CBCS. Đồng thời triển khai thực hiện các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong Trại tạm giam; trang bị thêm kinh nghiệm thực tế trong công tác chỉ đạo và thực hiện tuyên truyền, vận động cảm thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong đơn vị góp phần rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần cho CBCS cũng như phạm nhân đang giam giữ, cải tạo tại Trại tạm giam./.

Tác giả: Vũ Chung (Trại tạm Giam Công an tỉnh)
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu