Tổng Bí thư: Sáng suốt, tỉnh táo, tinh tường trong lựa chọn nhân sự

Ngày 22/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2020.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Cùng dự, có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Quân ủy Trung ương; các cán bộ trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an...Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thực hiện chương trình công tác và Quy chế làm việc, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2020 để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025; nhìn nhận, đánh giá, kiểm điểm các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI từ đầu nhiệm kỳ đến nay và nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ…
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo lực lượng Công an thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác; tổ chức bộ máy của ngành được củng cố, kiện toàn, chính quy hóa, hoạt động hiệu lực và hiệu quả; chủ động kiểm soát được tình hình, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Công tác xây dựng lực lượng được chú trọng; những vi phạm được kiểm điểm nghiêm khắc và xử lý nghiêm minh. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an đã lăn lộn, hy sinh quên mình và tận tụy với công việc. Lực lượng Công an luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ, ngành cần chủ động hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để bị động bất ngờ, chú ý hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống  tội phạm ma túy, các vấn đề an ninh kinh tế, tài chính ngân hàng, an ninh mạng; phát huy tốt vai trò của ngành trong điều tra, xử lý các vụ việc tồn đọng. Đảng ủy Công an Trung ương cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện các mặt công tác, nâng cao chất lượng cán bộ và công tác cán bộ.Về chủ đề Đại hội của Đảng bộ, Thủ tướng cho rằng, cần thể hiện rõ tinh thần là tiếp tục xây dựng lực lượng công an trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác công an. Toàn ngành cần tiếp tục đổi mới công tác công an, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, nhất là đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm các loại; chống âm mưu diễn biến hòa bình, kích động bạo loạn của các thế lực thù địch. Trước mắt, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời bảo vệ an toàn đại hội đảng bộ các cấp…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  nêu rõ, cần tập trung chuẩn bị thật tốt để tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Đảng ủy Công an Trung ương đã chuẩn bị các dự thảo văn kiện một cách chu đáo, nghiêm túc, cầu thị, nhiều ý tưởng tốt. Sắp tới, toàn ngành tiếp tục góp ý, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị đạt chất lượng cao nhất trình Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, trước hết cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ Công an, chuẩn bị công phu, thật kỹ từ các cấp đại hội lên, bảo đảm thành công tốt đẹp trên cả 2 phương diện: Vạch ra phương hướng nhiệm vụ sắp tới, sát thực tiễn, khả thi, mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời bầu ra ban lãnh đạo thật sự xứng đáng, tiêu biểu, tạo ra khí thế mới trong lực lượng công an.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn ngành Công an quan tâm chú trọng nhiều hơn nữa công tác xây dựng Đảng, đó là công tác xây dựng tổ chức, xây dựng con người, phương thức lề lối lãnh đạo, bảo đảm thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, quy chế làm việc, để Công an thực sự là lực lượng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân, của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng Công an đã đạt thành tích hết sức đáng mừng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, như sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, đưa công an chính quy về xã… đã được triển khai hiệu quả. Những tiêu cực tồn tại đã được xử lý dứt điểm, qua đó uy tín của ngành được nâng lên, tổ chức bộ máy công an tinh gọn hơn, nội bộ đoàn kết nhất trí…  Kết hợp kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2020, Đại hội Đảng bộ Công an sắp tới cần góp phần tôn vinh những thành tựu to lớn của ngành công an, thúc đẩy tinh thần tự hào, phê phán nghiêm khắc những khuyết điểm và kiên quyết sửa chữa cho bằng được, tạo chuyển biến mới trong nhiệm kỳ sắp tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý, cần hết sức sáng suốt, tỉnh táo, tinh tường trong công tác lựa chọn nhân sự Đại hội, hết sức cảnh giác trong tình hình phức tạp có nhiều cạm bẫy hiện nay; đồng thời có trách nhiệm tham gia bảo vệ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngay từ khi chuẩn bị văn kiện và chuẩn bị nhân sự. Công an gương mẫu giữ mình trong sạch, đồng thời tham gia công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, là một kênh quan trọng để thẩm định, xác minh, góp phần bảo vệ Đảng, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, không vì Đại hội mà quên nhiệm vụ, lực lượng Công an cần kịp thời tham mưu và có phương án vô hiệu hóa các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch ngay từ trong trứng nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ Đại hội, bảo vệ đường lối, không để bên ngoài kích động gây rối, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ… Lực lượng Công an cần chủ động tấn công, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ Công an, tham gia bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của lực lượng Công an; trước mắt là bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản trước khi đưa ra Hội nghị sơ kết công tác công an 06 tháng đầu năm 2020 để quán triệt thực hiện tới toàn thể các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp trong Công an nhân dân thời gian tới. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình, tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết, nói đi đôi với làm, quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo quán triệt thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong đảng bộ, đơn vị mình.
Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với quyết tâm chính trị cao, lực lượng Công an nhân dân sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/tong-bi-thu-sang-suot-tinh-tao-tinh-tuong-trong-lua-chon-nhan-su-20200622165915836.htm
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu