Thủ tướng dự Hội nghị sơ kết Công an 6 tháng đầu năm 2020.

Sáng 25-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020 nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác Công an từ đầu năm đến nay; dự báo tình hình và xác định những chủ trương, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra trong năm 2020. 

Đồng thời, Hội nghị cũng nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

 

Đến dự Hội nghị, về phía khách mời có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; đại diện lãnh đạo các học viện, trường CAND; đại diện tổ chức quần chúng Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn...Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự CAND.

 

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhận định, từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, mang lại cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đặc biệt là cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, thể hiện sự ưu việt, giá trị cốt lõi của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Qua đó, để nắm bắt thời cơ, vận hội phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị.

 

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân nhân, lực lượng CAND đã nỗ lực phấn đấu, tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác của cả nhiệm kỳ 2015-2020 và trong năm 2020, đó là: “Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Theo đồng chí Bộ trưởng, trước diễn biến nhanh chóng của tình hình, đòi hỏi lực lượng CAND phải sơ kết, đánh giá kết quả các mặt công tác từ đầu năm đến nay, đánh giá nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, từ đó có chủ trương, giải pháp cho phù hợp, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết, có nhiệm vụ đánh giá, hoạch định những vấn đề quan trọng nhất, những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND hiện nay. 

 Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự hội nghị

 

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, bám sát vào các chủ đề chính của Hội nghị đã được gợi ý, hướng dẫn. Tập trung đi sâu làm rõ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, bất cập, nguyên nhân và thách thức đang đặt ra trên các lĩnh vực công tác; từ đó, kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020 và đến hết nhiệm kỳ.Toàn cảnh hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI từ đầu nhiệm kỳ đến nay và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ; Báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kết quả việc bố trí Công an xã chính quy và một số Báo cáo chuyên đề khác...

Nguồn: http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Thu-tuong-du-Hoi-nghi-so-ket-cong-tac-Cong-an-6-thang-dau-nam-2020-600293/
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu